köp ketamin 20 mg online utan recept

Category:

Description

köp ketamin 20 mg online utan recept

köp ketamin 20 mg online utan recept

INTRANASAL ADMINISTRERING AV
KETAMIN MOT
BEHANDLINGSRESISTENT
DEPRESSION
– EN LITTERATURSTUDIE
STINA KARLSTRÖM
Karlström, S. Intranasal administrering av ketamin mot behandlingsresistent depression.
Examensarbete 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle,
institutionen för Biomedicinsk laboratorievetenskap, 2019.
Syfte: Att värdera ketamins potential via intranasal administrering och om detta är en effektiv
och säker behandlingsmetod mot TRD.
Målsättning: Att bedriva en databassökning för att identifiera relevant litteratur, utvärdera
studiernas kvalitet och sammanfatta bevisen för utfallet av medicinering av ketamin till
patienter med behandlingsresistent depression.
Design: En systematisk review av randomiserade kontrollerade studier.
Datakällor: Cochrane, PubMed, U.S. Food & Drug Administration
Metod: Litteratursökning med kvantitativ ansats där validering av RCT:s utfördes med hjälp
av CONSORT frågeformulär. Data extraherades och kombinerades i text och tabeller med
fokus på huvudresultaten som ämnar att svara på syftet.
Resultat: Sex randomiserade kontrollerade studier bedömdes ha hög kvalitet enligt
CONSORT och inkluderades i denna litteraturstudie. Datan sammanfattades och visar att
intranasalt ketamin har en snabbt insättande antidepressiv effekt som kan detekteras redan 40
minuter efter dosering. Det resultat som konventionell antidepressiv behandling kan uppvisa
efter åtta veckor uppnår ketamin efter 24 timmar. Ingen av studierna visar att intranasalt
ketamin ger allvarliga biverkningar. Dålig smak i munnen och yrsel var de mest rapporterade
biverkningarna. De följdverkningar som rapporterats har bedömts milda eller måttliga i
intensitet. Intranasal administrering bidrar till mindre obehag för patienten och är ett mer
praktiskt alternativ än intravenös tillförsel.
Slutsats: Trots missbrukspotentialen kvarstår faktum att ketamin är ett oerhört effektivt och
säkert behandlingsalternativ för patienter med behandlingsresistent depression och har många
fördelar jämfört med den behandling som är tillgänglig för denna patientgrupp idag.Syfte: Att utvärdera läkemedlet ketamin och dess effekt och säkerhet hos patienter med TRD via
intranasal administrering.
Mål: Att genomföra en databassökning för att identifiera relevant litteratur, utvärdera kvaliteten på
studierna och sammanfatta bevisen för utfallet av medicineringen av ketamin i
patienter med behandlingsresistent depression.
Design: En systematisk genomgång av randomiserade kontrollerade studier.
Datakällor: Cochrane, PubMed, U.S. Food & Drug Administration
Metod: Litteratursökning med kvantitativ ansats där validering av RCT var
utförs med hjälp av CONSORT frågeformulär. Uppgifterna extraherades och kombinerades i text och
tabeller med fokus på de huvudsakliga resultaten som är avsedda att svara på syftet.
Resultat: Sex randomiserade kontrollerade studier ansågs hålla hög kvalitet enl

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “köp ketamin 20 mg online utan recept”

Your email address will not be published.

Buy kush , vape carts and Edible Marijuana pre rolls backwoods backwood pre rolled pre roll backwoods cherry icee strain og diesel kush heavy hitters 2.2 g exotic carts vape prices pre rolls backwoods backwoods pre rolled heavy hitters 2.2 g timeless cherry icee smart bud can cherry icee timeless exotic carts 2.2 g cart smokey farms big smokey farms backwoods prerolls backwoods pre roll Kjøp hjemmelevert medisin på nett kjøp Tramadol 50 på nett i norge uten resept inkludert hjemlevering kjøp oksykodon i norge på nett uten resept kjøp stilnoct på nett i norge uten resept kjøp Subutex 8mg på nett i norge uten resept med hjemlevering kjøp Zopiclone online i norge uten resept med hjemlevering kjøp Tramadol 50 på nett i norge uten resept kjøp Zopiclone på nett i norge kjøp Zopiklon på nett i norge uten resept kjøp Subutex 8mg på nett i norge køb Lisinopril (Zestril) online uden recept køb Lisinopril-HCTZ (Zestoretic, Prinzide) online uden recept køb Amlodipin (Norvasc) online uden recept køb Metoprolol Tartrat (Lopressor) online uden recept køb Losartan (Cozaar) online uden recept køb Ezetimibe (Zetia) online uden recept køb Pravastatin (Pravachol) online uden recept køb Atorvastatin (Lipitor) online uden recept køb Rosuvastatin (Crestor) online uden recept køb Pantoprazol (Protonix) online uden recept køb Esomeprazole (Nexium) online uden recept køb Metformin Xr (Glucophage Xr) online uden recept køb Metformin (Glucophage) online uden recept køb Tramadol-Acetaminophen (Ultracet) online uden recept køb Tramadol Extended-Release (Ultram XR) recept køb Tramadol (Ultram) online uden recept køb Carisoprodol (Soma) online uden recept køb Carisoprodol (Soma) online uden recept køb Tizanidine (Zanaflex) online uden recept køb Spironolacton (Aldactone) online uden recept chronic carts choice carts supherb carts chronic dab carts sauced live resin are chronic carts real lions breath carts chronic carts fake stoney gummies 350mg sweet and loud edibles