Vad är amfetamin?
Amfetamin är ett stimulerande medel i centrala nervsystemet som påverkar kemikalier i hjärnan och nerver som bidrar till hyperaktivitet och impulskontroll.

Amfetamin används för att behandla ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). solljusapotek.com

Amfetaminmärket Evekeo används för att behandla ADHD och även narkolepsi. Evekeo används ibland för att behandla fetma hos personer som inte har gått ner i vikt med dieter eller andra behandlingar.

Amfetamin är inte godkänt för användning till barn under 6 år, med undantag för Evekeo (godkänd för barn från 3 år och äldre).

Varningar
Amfetamin kan vara vanebildande, och detta läkemedel är ett missbruk. Tala om för din läkare om du har haft problem med drog- eller alkoholmissbruk.

Stimulantia har orsakat stroke, hjärtinfarkt och plötslig död hos personer med högt blodtryck, hjärtsjukdom eller hjärtfel.

Använd inte detta läkemedel om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, såsom isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin eller tranylcypromin.

Amfetamin kan orsaka nya eller förvärrade psykoser (ovanliga tankar eller beteende), särskilt om du har en historia av depression, psykisk sjukdom eller bipolär sjukdom.

Amfetamin kan orsaka problem med blodcirkulationen som kan orsaka domningar, smärta eller missfärgning i fingrar eller tår.

Ring din läkare omedelbart om du har: tecken på hjärtproblem – bröstsmärtor, yrsel i huvudet eller andfådd; tecken på psykos – paranoia, aggression, nya beteendeproblem, att se eller höra saker som inte är verkliga; tecken på cirkulationsproblem – oförklarliga sår på fingrar eller tår. solljusapotek.com

Innan du tar detta läkemedel
Du ska inte använda amfetamin om du är allergisk mot någon stimulerande medicin, eller om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, såsom isokarboxazid, linezolid, metylenblått injektion, fenelzin eller tranylcypromin.

Buy kush , vape carts and Edible Marijuana pre rolls backwoods backwood pre rolled pre roll backwoods cherry icee strain og diesel kush heavy hitters 2.2 g exotic carts vape prices pre rolls backwoods backwoods pre rolled heavy hitters 2.2 g timeless cherry icee smart bud can cherry icee timeless exotic carts 2.2 g cart smokey farms big smokey farms backwoods prerolls backwoods pre roll Kjøp hjemmelevert medisin på nett kjøp Tramadol 50 på nett i norge uten resept inkludert hjemlevering kjøp oksykodon i norge på nett uten resept kjøp stilnoct på nett i norge uten resept kjøp Subutex 8mg på nett i norge uten resept med hjemlevering kjøp Zopiclone online i norge uten resept med hjemlevering kjøp Tramadol 50 på nett i norge uten resept kjøp Zopiclone på nett i norge kjøp Zopiklon på nett i norge uten resept kjøp Subutex 8mg på nett i norge køb Lisinopril (Zestril) online uden recept køb Lisinopril-HCTZ (Zestoretic, Prinzide) online uden recept køb Amlodipin (Norvasc) online uden recept køb Metoprolol Tartrat (Lopressor) online uden recept køb Losartan (Cozaar) online uden recept køb Ezetimibe (Zetia) online uden recept køb Pravastatin (Pravachol) online uden recept køb Atorvastatin (Lipitor) online uden recept køb Rosuvastatin (Crestor) online uden recept køb Pantoprazol (Protonix) online uden recept køb Esomeprazole (Nexium) online uden recept køb Metformin Xr (Glucophage Xr) online uden recept køb Metformin (Glucophage) online uden recept køb Tramadol-Acetaminophen (Ultracet) online uden recept køb Tramadol Extended-Release (Ultram XR) recept køb Tramadol (Ultram) online uden recept køb Carisoprodol (Soma) online uden recept køb Carisoprodol (Soma) online uden recept køb Tizanidine (Zanaflex) online uden recept køb Spironolacton (Aldactone) online uden recept chronic carts choice carts supherb carts chronic dab carts sauced live resin are chronic carts real lions breath carts chronic carts fake stoney gummies 350mg sweet and loud edibles